Categories
Software Architecture

Kiến Trúc Sư Phần Mềm 8: Người Ủng Hộ Cho SA

Người ủng hộ cho SA

 • Có lẽ vai trò quan trọng nhất
 • SA là tài sản quan trọng của tổ chức
 • SAr nên theo dõi các SA hiện có trong tổ chức
  • Khai thác chúng cho các SA mới
  • Để kết hợp chúng thành một dòng sản phẩm
   • Khoản đầu tư này hợp lý không?
 • SAr nên nhìn xa hơn ranh giới sản phẩm
  • Các cơ hội tái sử dụng
 • SAr phải đánh giá và ủng hộ các công nghệ SA
  • Những cái mới cũng vậy

SA vào quá trình phát triển

 • SAr nên làm việc để kết hợp SA trong quá trình phát triển
 • => Hoạt động thiết kế SA trở thành một phần của quy trình vận hành tiêu chuẩn của tổ chức

Vai trò SAr

 • Dự án thường có SAr chính thức
 • Phải có chức vụ quyền hạn
  • Điều này được hiểu bởi PM và các thành viên còn lại trong nhóm
 • Nếu không
  • Khi khủng hoảng xuất hiện, SAr có thể được giảm bớt để giải quyết chúng mà không mất thời gian cho công việc thực sự
 • Không có SAr cẩn thận
  • SA bắt đầu sai lệch so với thiết kế dự kiến
  • SA khó quản lý hơn
  • Tầm nhìn SA bắt đầu biến mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *