Cơ chế của Bitcoin 6: Những hạn chế và cải tiến

3.6. Những hạn chế và cải tiến Ở đây chúng ta thảo luận về một số hạn chế tích hợp đối với giao thức Bitcoin và lý do tại sao việc cải thiện chúng là một thách thức. Nhiều ràng buộc được mã hóa cứng vào giao thức Bitcoin. Những ràng buộc này đã được… Continue reading Cơ chế của Bitcoin 6: Những hạn chế và cải tiến

Published
Categorized as Blockchain

Cơ chế của Bitcoin 3: Ứng dụng của Bitcoin scripts

3.3. Ứng dụng của Bitcoin scripts Bây giờ bạn đã hiểu cách thức hoạt động của các script Bitcoin, hãy cùng xem một số ứng dụng mạnh mẽ có thể được thực hiện với ngôn ngữ script này. Hóa ra chúng ta có thể làm nhiều điều gọn gàng để biện minh cho sự phức… Continue reading Cơ chế của Bitcoin 3: Ứng dụng của Bitcoin scripts

Published
Categorized as Blockchain

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 5: Đặt mọi thứ lại với nhau

2.5. Đặt mọi thứ lại với nhau Chi phí khai thác Bây giờ chúng ta hãy xem xét kinh tế học khai thác. Chúng tôi đã đề cập rằng nó khá tốn kém để hoạt động như một người khai thác. Ở mức độ khó hiện tại, việc tìm kiếm một khối duy nhất cần… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 5: Đặt mọi thứ lại với nhau

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 4: Khuyến khích và bằng chứng công việc

2.4. Khuyến khích và bằng chứng công việc Trong phần trước, chúng ta đã có cái nhìn cơ bản về thuật toán đồng thuận của Bitcoin và phát triển trực giác tốt về lý do tại sao chúng ta tin rằng nó an toàn. Nhưng hãy nhớ lại từ đầu chương rằng sự phi tập… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 4: Khuyến khích và bằng chứng công việc

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 3: Đồng thuận không danh tính sử dụng chuỗi khối

2.3. Đồng thuận không danh tính sử dụng chuỗi khối Trong phần này, chúng ta nghiên cứu các chi tiết kỹ thuật của thuật toán đồng thuận của Bitcoin. Nhớ lại rằng các nút Bitcoin không có danh tính lâu dài và bền bỉ. Đây là một điểm khác biệt so với các thuật toán… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 3: Đồng thuận không danh tính sử dụng chuỗi khối

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 2: Đồng thuận phân tán

2.2. Đồng thuận phân tán Chúng tôi đã thảo luận, một cách chung chung, tập trung và phi tập trung. Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự phi tập trung trong Bitcoin ở cấp độ kỹ thuật hơn. Một thuật ngữ chính được đưa ra trong suốt cuộc thảo luận này là đồng thuận,… Continue reading Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 2: Đồng thuận phân tán