Categories
E-commerce

Quản Lý Đơn Hàng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Đơn đặt hàng được tạo khi khách hàng hoàn tất quy trình thanh toán và chúng chỉ hiển thị với người dùng có vai trò Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng. Mỗi đơn hàng được cung cấp một ID đơn hàng duy nhất . ID đơn hàng không tuần tự vì chúng […]

Categories
E-commerce

Quản Lý Sản Phẩm Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Thêm một sản phẩm Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên của bạn, hãy làm quen với cách hoạt động của danh mục sản phẩm (categories), thẻ (tags) và thuộc tính (attributes). Danh mục sản phẩm Các danh mục và thẻ sản phẩm hoạt động giống như các danh mục và thẻ thông thường mà […]

Categories
E-commerce

Thiết Lập Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Trên trang này, chúng tôi hướng dẫn tất cả các cài đặt có sẵn cho bạn trong WooCommerce. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách định cấu hình cài đặt WooCommerce chung cũng như Sản phẩm, Thuế, Thanh toán, Vận chuyển, Tài khoản, Email, API và Webhooks. Để bắt đầu, hãy chuyển đến WooCommerce […]

Categories
E-commerce

Cài Đặt Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Nếu bạn hiện có một trang web và muốn cài đặt WooCommerce, sử dụng Quản trị WordPress là tùy chọn đơn giản nhất vì nó xử lý mọi thứ cho bạn. Trình cắm WooCommerce lõi có thể được cài đặt giống như các trình cắm WordPress khác. Để cài đặt và cấu hình đầy đủ […]