Categories
E-commerce

Tổ Chức Sản Phẩm WooCommerce

Khi bạn đã thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về việc tổ chức cửa hàng của bạn. WooCommerce tự động liệt kê các sản phẩm trên trang Shop của bạn và nếu bạn là người mới sử dụng thương mại điện tử, bạn có thể quyết […]

Categories
E-commerce

Định Cấu Hình Sản Phẩm WooCommerce

Bạn không thể có một cửa hàng trực tuyến mà không có thứ gì đó để bán. Trước khi có thể bán thứ gì đó, chúng ta phải thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình. Nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta phải biết các loại sản phẩm khác nhau mà bạn có […]

Categories
E-commerce

Cài Đặt WordPress Và WooCommerce

WooCommerce được thiết kế như một plugin WordPress từ khi nó được hình thành. Mọi thứ mà WooCommerce đã làm đều được thực hiện trên nền tảng WordPress. Vì vậy, trong khi đây là một cuốn sách về thành thạo WooCommerce, chúng ta không thể bắt đầu nói về WooCommerce cho đến khi chúng ta […]

Categories
E-commerce

Tăng Tốc Cửa Hàng WooCommerce

Khi bạn đang chạy bất kỳ loại trang web nào, tốc độ là rất quan trọng. Nhưng điều này thậm chí còn quan trọng hơn với thương mại điện tử nơi người dùng đang duyệt các trang, thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ, điền vào các trường thanh toán và quan trọng […]

Categories
E-commerce

Sử Dụng Phần Mềm Thực Hiện Đơn Hàng WooCommerce

Trong chương 5, Quản lý Bán hàng Thông qua WP-Admin, chúng ta đã nói về cách quản lý các đơn đặt hàng và điều đó bao gồm cách đánh dấu các đơn đặt hàng là đã được vận chuyển và cách in nhãn thông qua trang web của riêng bạn. Đó là cách dễ nhất […]

Categories
E-commerce

Cấu Hình Các Giải Pháp POS Tại Cửa Hàng WooCommerce

Nếu bạn có kinh nghiệm về thế giới bán lẻ, có lẽ bạn rất quen thuộc với thuật ngữ POS. Nó là viết tắt của Point-of-Sale (Điểm bán hàng), và đó là hệ thống mà nhân viên sử dụng để nhập đơn hàng. Chúng thường có giao diện cảm ứng đơn giản, nơi bạn chạm […]