Cài Đặt WordPress Và WooCommerce

WooCommerce được thiết kế như một plugin WordPress từ khi nó được hình thành. Mọi thứ mà WooCommerce đã làm đều được thực hiện trên nền tảng WordPress. Vì vậy, trong khi đây là một cuốn sách về thành thạo WooCommerce, chúng ta không thể bắt đầu nói về WooCommerce cho đến khi chúng ta… Continue reading Cài Đặt WordPress Và WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Sử Dụng Phần Mềm Thực Hiện Đơn Hàng WooCommerce

Trong chương 5, Quản lý Bán hàng Thông qua WP-Admin, chúng ta đã nói về cách quản lý các đơn đặt hàng và điều đó bao gồm cách đánh dấu các đơn đặt hàng là đã được vận chuyển và cách in nhãn thông qua trang web của riêng bạn. Đó là cách dễ nhất… Continue reading Sử Dụng Phần Mềm Thực Hiện Đơn Hàng WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Cấu Hình Các Giải Pháp POS Tại Cửa Hàng WooCommerce

Nếu bạn có kinh nghiệm về thế giới bán lẻ, có lẽ bạn rất quen thuộc với thuật ngữ POS. Nó là viết tắt của Point-of-Sale (Điểm bán hàng), và đó là hệ thống mà nhân viên sử dụng để nhập đơn hàng. Chúng thường có giao diện cảm ứng đơn giản, nơi bạn chạm… Continue reading Cấu Hình Các Giải Pháp POS Tại Cửa Hàng WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce