Categories
E-commerce Uncategorized

Business Intelligence Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Business Intelligence Các công cụ phân tích dữ liệu trong OroCommerce giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến hoạt động bán hàng và thương mại của mình: Luôn cập nhật mọi thông tin cập nhật chính trên trang tổng quan (dashboards) với các tiện ích tương tác (interactive […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Marketing Lists Danh sách tiếp thị (Marketing list) là một danh sách các địa chỉ liên hệ (contacts) được phân đoạn theo các điều kiện được xác định cho mục đích gửi email hàng loạt (bulk emailing) hoặc tiếp cận qua điện thoại. Trong ứng dụng Oro của bạn, hầu như mọi […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 3: Marketing)

12. Landing Pages Landing page là một công cụ tiếp thị tạo ra sự quan tâm và khách hàng tiềm năng (leads) cho kênh bán hàng của bạn và có một lời kêu gọi hành động riêng biệt với một mục tiêu tập trung duy nhất. Marketing > Landing Pages > Create Landing Page 13. […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Khách Hàng)

8. Customers Trong OroCommerce, khách hàng (customers) đại diện cho các công ty mua sản phẩm bằng cách sử dụng cửa hàng OroCommerce. Người dùng khách hàng (Customer users) là những người thực tế hoạt động thay mặt cho các công ty (tức là khách hàng) và có một tập quyền hạn hữu hạn phụ […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Sản Phẩm)

1. Products Hiểu vòng đời sản phẩm Tạo họ sản phẩm và thuộc tính sản phẩm — dùng để thiết kế cấu trúc thông tin sản phẩm và đưa ra các đặc điểm cụ thể của sản phẩm, như màu sắc hoặc kích cỡ. Sản phẩm đơn giản là các mặt hàng tồn tại trong […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 0: Khái Niệm)

I. Quản lý giá Thiết lập giá sản phẩm một cách linh động cho các trang web, nhóm khách hàng và khách hàng khác nhau. Thiết lập giá một cách tự động cho các sản phẩm mới được thêm. Lập lịch trình thay đổi giá tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều chỉnh giá sản phẩm […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 4: Quản Lý Hồ Sơ Thanh Toán)

11. Quản lý hồ sơ thanh toán (Hồ sơ khách hàng Authorize.Net) Thêm mới Credit Card Từ trang Manage Payment Profiles, nhắp +Add New Credit Card ở phía phải. Trong New Payment Profile form, điền các thông tin: Nhắp Save. Quản lý hồ sơ Credit Card Để sửa một credit card, nhắp fa-pencil Edit ở […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 3: Shopping Lists)

10. Shopping Lists Trong OroCommerce, shopping lists không những là một danh mục những sản phẩm trong giỏ hàng mà còn hơn thế nữa. Với khách hàng đã đăng ký, có thể tạo và quản lý không chỉ một mà nhiều shopping lists. Điều này rất hữu dụng khi khách hàng làm việc trên nhiều […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Quotes)

8. Yêu cầu Quote (RFQs) RFQs với Người dùng Bạn có thể tạo mới RFQ từ trang All Requests for Quote hoặc từ một Shopping List Từ trang All Requests for Quote Từ một Shopping List Trong phần Products: Chọn sản phẩm từ nút dropdown, hay nhắp fa-list để thấy danh sách sản phẩm. Nhập […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Cửa Hàng B2B)

1. Đăng ký và Đăng nhập Tạo Tài khoản Đăng nhập Quên Mật khẩu 2. Bắt đầu với Thanh công cụ và Giao diện Khung nhìn tổng quan Thanh công cụ đầu trang Các đường Links cuối trang Thanh Menu người dùng Thanh Menu truy cập nhanh Thanh Menu chính Các điều khiển thông dụng […]