Categories
E-commerce

Tùy Chỉnh Trang Sản Phẩm Của WooCommerce

Chúng ta đã thiết lập chủ đề của chúng ta. Bây giờ, đã đến lúc thêm nhiều thông tin hơn vào trang sản phẩm của chúng ta để làm cho nó hấp dẫn và để nhiều người dùng có xu hướng mua sản phẩm của chúng ta hơn. Chúng ta sẽ thêm bằng chứng xã […]

Categories
E-commerce

Thiết Lập Chủ Đề Của WooCommerce

Cho đến thời điểm này, chúng ta đã tập trung vào những gì cửa hàng của bạn có thể làm. Nhưng điều quan trọng không kém gì cửa hàng của bạn có thể làm được là cách cửa hàng của bạn trông như thế nào. Bạn muốn một cái nhìn bận rộn hay một cái […]

Categories
E-commerce

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 2: Landing Page)

Một chiến lược phổ biến khi công bố một sản phẩm hoặc dịch vụ mới là tạo trang đích cho sản phẩm đó. Chúng có thể được sử dụng để giáo dục khách hàng tiềm năng về sản phẩm mới hoặc để tăng doanh số bán hàng. Chúng thường khá chuyên sâu với hình ảnh, […]

Categories
E-commerce

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 1: Phiếu Giảm Giá)

Phiếu giảm giá là một cách tuyệt vời để chào mời giảm giá và phần thưởng cho khách hàng của bạn, đồng thời có thể giúp thúc đẩy bán hàng trên toàn cửa hàng của bạn. Để sử dụng phiếu giảm giá với WooCommerce. Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Chung > Bật phiếu […]