Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 2: Landing Page)

Một chiến lược phổ biến khi công bố một sản phẩm hoặc dịch vụ mới là tạo trang đích cho sản phẩm đó. Chúng có thể được sử dụng để giáo dục khách hàng tiềm năng về sản phẩm mới hoặc để tăng doanh số bán hàng. Chúng thường khá chuyên sâu với hình ảnh,… Continue reading Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 2: Landing Page)

Published
Categorized as E-commerce

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 1: Phiếu Giảm Giá)

Phiếu giảm giá là một cách tuyệt vời để chào mời giảm giá và phần thưởng cho khách hàng của bạn, đồng thời có thể giúp thúc đẩy bán hàng trên toàn cửa hàng của bạn. Để sử dụng phiếu giảm giá với WooCommerce. Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Chung > Bật phiếu… Continue reading Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 1: Phiếu Giảm Giá)

Published
Categorized as E-commerce