Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 0: Khái Niệm)

I. Quản lý giá Thiết lập giá sản phẩm một cách linh động cho các trang web, nhóm khách hàng và khách hàng khác nhau. Thiết lập giá một cách tự động cho các sản phẩm mới được thêm. Lập lịch trình thay đổi giá tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều chỉnh giá sản phẩm […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 4: Quản Lý Hồ Sơ Thanh Toán)

11. Quản lý hồ sơ thanh toán (Hồ sơ khách hàng Authorize.Net) Thêm mới Credit Card Từ trang Manage Payment Profiles, nhắp +Add New Credit Card ở phía phải. Trong New Payment Profile form, điền các thông tin: Nhắp Save. Quản lý hồ sơ Credit Card Để sửa một credit card, nhắp fa-pencil Edit ở […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 3: Shopping Lists)

10. Shopping Lists Trong OroCommerce, shopping lists không những là một danh mục những sản phẩm trong giỏ hàng mà còn hơn thế nữa. Với khách hàng đã đăng ký, có thể tạo và quản lý không chỉ một mà nhiều shopping lists. Điều này rất hữu dụng khi khách hàng làm việc trên nhiều […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Quotes)

8. Yêu cầu Quote (RFQs) RFQs với Người dùng Bạn có thể tạo mới RFQ từ trang All Requests for Quote hoặc từ một Shopping List Từ trang All Requests for Quote Từ một Shopping List Trong phần Products: Chọn sản phẩm từ nút dropdown, hay nhắp fa-list để thấy danh sách sản phẩm. Nhập […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Sử Dụng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Cửa Hàng B2B)

1. Đăng ký và Đăng nhập Tạo Tài khoản Đăng nhập Quên Mật khẩu 2. Bắt đầu với Thanh công cụ và Giao diện Khung nhìn tổng quan Thanh công cụ đầu trang Các đường Links cuối trang Thanh Menu người dùng Thanh Menu truy cập nhanh Thanh Menu chính Các điều khiển thông dụng […]

Categories
Uncategorized

Kích Hoạt HTTPS Miễn Phí Cho Trang Web

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài Let’s Encrypt: $ mkdir /opt/letsencrypt $ cd /opt/letsencrypt $ wget https://dl.eff.org/certbot-auto $ chmod a+x ./certbot-auto Kích hoạt HTTPS Bước 1: Dừng lại NGINX $ sudo service nginx stop Bước 2: Cài chứng chỉ kỹ thuật số $ sudo ./certbot-auto certonly –standalone -d viettechgroup.com […]

Categories
Uncategorized

Cài WordPress trên Cloud Linux Servers (Hệ điều hành Debian)

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài NGINX: $ sudo apt-get install nginx Cài MySQL: $ cd /tmp $ sudo apt install gnupg $ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install mysql-server Trong quá trình cài đặt, nó sẽ yêu cầu nhập […]

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!