Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 12: Mô Hình Bảng Đen

Mô hình Bảng đen Nguồn tri thức Các mảng riêng biệt, độc lập của kiến thức phụ thuộc vào ứng dụng Đáp ứng với các thay đổi trong bảng đen, chỉ tương tác qua nó Cấu trúc dữ liệu bảng đen Dữ liệu trạng thái giải quyết vấn đề Được tổ chức theo hệ thống […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 11: Cơ Sở Dữ Liệu Cổ Điển

Hệ thống lấy dữ liệu làm trung tâm Cơ sở dữ liệu Bảng đen Cơ sở dữ liệu cổ điển Kho lưu trữ dữ liệu trung tâm Các lược đồ được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng Các toán tử độc lập Các phép toán trên cơ sở dữ liệu được hiện thực độc […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 10: Hệ Thống Sự Kiện

Hệ thống sự kiện Các thành phần: đối tượng hoặc tiến trình Giao diện định nghĩa một tập hợp các lệnh gọi thủ tục đến Giao diện cũng định nghĩa một tập hợp các sự kiện gửi đi Các trình kết nối: ràng buộc thủ tục sự kiện Các thủ tục được đăng ký với […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 9: Các Tiến Trình Giao Tiếp Nhau

Các thành phần độc lập Hệ thống giao tiếp Hệ thống sự kiện Các tiến trình giao tiếp nhau Các thành phần: các tiến trình độc lập Thường được hiện thực như các tác vụ riêng biệt Các trình kết nối: truyền thông điệp Điểm-điểm Không đồng bộ và đồng bộ RPC và các giao […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 8: Hệ Thống Dựa Trên Quy Tắc

Hệ thống dựa trên quy tắc Lưu trữ và vận dụng tri thức để thông dịch thông tin theo cách hữu dụng Đặc biệt được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo Exp Bác sĩ chẩn đoán dựa trên các triệu chứng Trò chơi suy luận Thành phần Danh sách các quy tắc hoặc cơ […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 7: Trình Thông Dịch

Máy ảo Hiện thực phần mềm của một môi trường tính toán trong đó một OS hoặc chương trình có thể được cài đặt và chạy Điển hình giả lập môi trường máy tính vật lý, Các yêu cầu cho CPU, bộ nhớ, đĩa cứng, mạng, vv được quản lý bởi một lớp ảo hóa […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 6: Hệ Thống Phân Lớp

Hệ thống phân lớp Thành phần: các lớp, trình kết nối: các dịch vụ Mỗi lớp cung cấp các dịch vụ nhất định Ẩn một phần của lớp dưới (bất biến) Cung cấp các giao diện dịch vụ được định nghĩa rõ ràng cho một số lớp khác (bất biến) Các chức năng khác nhau […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 5: Các Kiểu Dữ Liệu Trừu Tượng Và OO

Các kiểu dữ liệu trừu tượng và OO “Nếu bạn hiểu đúng cấu trúc dữ liệu, phần còn lại của chương trình đơn giản hơn nhiều” Hướng đối tượng Đối tượng: tập hợp dữ liệu và hoạt động (thành phần) Lớp: mô tả tập hợp các đối tượng (thành phần) Lớp con: lớp có các […]

Categories
Software Architecture

Các Kiểu Kiến Trúc 4: Chương Trình Chính Và Các Chương Trình Con

Hệ thống Gọi và Trả về Điều khiển di chuyển từ mô-đun này sang mô-đun khác và quay lại Khác với các hệ thống nguyên khối hoặc hệ thống ống và bộ lọc Có thể thực hiện trừu tượng Loại Chương trình chính và chương trình con OO, ADT Các lớp (Phân cấp) Chương trình […]