Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 8: Giấy phép kinh doanh BitLicense của Bang New York

7.8. Giấy phép kinh doanh BitLicense của Bang New York Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về quy định nói chung: các hình thức quy định khác nhau và tại sao quy định có thể hợp lý trong một số trường hợp và có thể có ý nghĩa kinh tế tốt. Bây giờ […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 7: Quy định

7.7. Quy định Bây giờ chúng ta hãy trực tiếp giải quyết từ “R”—quy định. Quy định thường bị đặt tên xấu, đặc biệt là đối với những người có xu hướng thích Bitcoin. Như lập luận, quy định là “một số quan chức không biết công việc kinh doanh của tôi hoặc những gì […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 6: Chống rửa tiền

7.6. Chống rửa tiền Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét vấn đề rửa tiền và các quy tắc chống rửa tiền (AML) mà các chính phủ đã áp đặt, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp liên quan đến Bitcoin. Mục tiêu của chính sách AML là […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 5: Các chính phủ chú ý Bitcoin

7.5. Các chính phủ chú ý Bitcoin Phần còn lại của chương này là về các chính phủ—tương tác của chính phủ với Bitcoin và nỗ lực điều chỉnh tiền tệ. Hãy bắt đầu với thời điểm khi các chính phủ chú ý đến Bitcoin, tức là khi Bitcoin trở thành một hiện tượng đủ […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 4: Nguồn gốc của Bitcoin

7.4. Nguồn gốc của Bitcoin Hãy cùng xem xét nguồn gốc của Bitcoin—cách nó bắt đầu, tiền thân của nó là gì và những gì chúng ta biết về người sáng lập bí ẩn của nó. Cypherpunk và Digital Cash Một tiền thân của Bitcoin đáng được thảo luận là cypherpunk, một phong trào kết […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 3: Các bên liên quan: ai đang chịu trách nhiệm?

7.3. Các bên liên quan: ai đang chịu trách nhiệm? Các bên liên quan trong Bitcoin là ai và ai thực sự chịu trách nhiệm? Chúng ta đã thấy cách Bitcoin dựa trên sự đồng thuận và cách sách quy tắc của nó được viết trong thực tế. Chúng ta đã phân tích khả năng […]

Categories
Blockchain

Cộng đồng, Chính trị và Quy định 2: Phần mềm Core Bitcoin

7.2. Phần mềm Core Bitcoin Bitcoin Core là một phần mềm mã nguồn mở là tâm điểm của các cuộc thảo luận và tranh luận về các quy tắc của Bitcoin. Phần mềm được cấp phép theo giấy phép MIT, đây là giấy phép mã nguồn mở rất dễ sử dụng. Nó cho phép phần […]