Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 8: Các Thuộc Tính Của Đánh Giá Thành Công

Các thuộc tính của đánh giá thành công Mục tiêu và yêu cầu rõ ràng đối với kiến trúc Phạm vi được kiểm soát Hiệu quả về chi phí Nhân sự chủ chốt sẵn sàng Nhóm đánh giá có năng lực Kỳ vọng được quản lý Báo cáo cuối cùng

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 7: CBAM

Các phương pháp khác CBAM Phương pháp phân tích lợi ích chi phí (Cost Benefit Analysis Method) Sử dụng ATAM Kỹ thuật đo lường Trả lời các câu hỏi cụ thể về các phẩm chất cụ thể Cần sự hiện diện của một tạo tác thiết kế / triển khai (đối tượng đo lường) RMA […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 6: Đánh Giá Kiến Trúc Nhẹ

Đánh giá kiến trúc nhẹ ATAM là một nhiệm vụ quan trọng 20 đến 30 ngày nỗ lực của nhóm đánh giá, cộng với nhiều hơn nữa cho kiến trúc sư và các bên liên quan có ý nghĩa đối với một dự án lớn và tốn kém, nơi không thể chấp nhận được rủi […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 5: Các Giai Đoạn Của ATAM

Các giai đoạn của ATAM Giai đoạn Hoạt động Những người tham gia Thời lượng điển hình 0 Quan hệ đối tác và chuẩn bị: Hậu cần, lập kế hoạch, tuyển dụng các bên liên quan, thành lập nhóm Lãnh đạo nhóm đánh giá và những người ra quyết định dự án quan trọng Tiền […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 4: Đầu Ra Của ATAM

Đầu ra của ATAM Một bản trình bày ngắn gọn về kiến trúc Thực hiện các mục tiêu kinh doanh Yêu cầu về chất lượng đối với một tập hợp các tình huống Sắp xếp các quyết định về kiến trúc với các yêu cầu chất lượng Một tập hợp các điểm nhạy cảm và […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 3: Các Bước Của ATAM

Tóm tắt về ATAM Chuẩn bị (thuyết trình) Trình bày ATAM Trình bày các động lực kinh doanh Trình bày kiến trúc Điều tra và phân tích (đánh giá các QAs chính) Xác định các phương pháp tiếp cận kiến trúc Tạo cây tiện ích thuộc tính chất lượng Phân tích các phương pháp tiếp […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 2: ATAM

ATAM Phương pháp Phân tích Đánh đổi Kiến trúc (Architecture Tradeoff Analysis Method) Kiến trúc đáp ứng các mục tiêu cụ thể tốt như thế nào? Cung cấp thông tin chi tiết về cách các mục tiêu chất lượng tương tác, cách chúng đánh đổi Có nguồn gốc từ SAAM (Phương pháp phân tích kiến […]

Categories
Software Architecture

Đánh Giá Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Đánh Giá Kiến Trúc

Đánh giá kiến trúc – tại sao Kiến trúc cho biết về các thuộc tính của hệ thống Tác động của các quyết định thiết kế có thể dự đoán được => kiến trúc có thể phân tích được Kiến trúc định hướng hệ thống phần mềm => giá trị kinh tế Phương pháp đánh […]