Categories
Machine Learning

Lý thuyết học máy II

Bài đọc tham khảo Foundations of Machine Learning (Chapter 3) Foundations of Data Science (Chapter 5) Hai khía cạnh cốt lõi của học máy Tính toán Thiết kế thuật toán. Làm thế nào để tối ưu hóa? Tự động tạo các quy tắc hoạt động tốt trên dữ liệu được quan sát. Dữ liệu (được gắn nhãn) […]

Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 5: Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS

Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA) cung cấp trải nghiệm tích hợp để sử dụng OpenShift. Nếu đã quen thuộc với OpenShift, bạn có thể đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng của mình bằng cách tận dụng các công cụ và API OpenShift quen thuộc để triển khai trên AWS. Với […]

Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 4: AWS App2Container

AWS App2Container (A2C) là một công cụ dòng lệnh để hiện đại hóa các ứng dụng .NET và Java thành các ứng dụng được chứa trong bộ chứa. A2C phân tích và xây dựng danh mục tất cả các ứng dụng đang chạy trong máy ảo, tại chỗ hoặc trên đám mây. Bạn chỉ cần […]

Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 3: Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes

Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS) giúp dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng quy mô các ứng dụng được chứa trong vùng chứa bằng Kubernetes trên AWS. Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng AWS để loại bỏ một điểm lỗi […]

Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 2: Dịch vụ bộ chứa đàn hồi của Amazon

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là một dịch vụ điều phối bộ chứa hiệu suất cao, có khả năng mở rộng cao, hỗ trợ bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy và mở rộng các ứng dụng được chứa trong bộ chứa trên AWS. Amazon ECS giúp bạn không cần phải […]

Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 1: Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là một hệ thống đăng ký bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), giúp đơn giản hóa quá […]

Categories
Software Architecture

Danh mục Các bộ chứa AWS

Các chủ đề Hệ thống đăng ký vùng chứa đàn hồi của Amazon (trang 26) Dịch vụ vùng chứa đàn hồi của Amazon (trang 27) Dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes (trang 27) AWS App2Container (trang 27) Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (tr. 27)

Categories
Software Architecture

Contact Center AWS 1: Amazon Connect

Amazon Connect là dịch vụ trung tâm liên hệ đám mây đa kênh, tự phục vụ giúp mọi doanh nghiệp dễ dàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn với chi phí thấp hơn. Amazon Connect dựa trên cùng một công nghệ trung tâm liên lạc được các đối tác dịch vụ khách hàng […]

Categories
Software Architecture

Danh mục Contact Center AWS

Chủ đề Amazon Connect (tr. 26)

Categories
Software Architecture

Các dịch vụ máy tính AWS 14: VMware Cloud trên AWS

VMware Cloud trên AWS là một đám mây tích hợp do AWS và VMware đồng phát triển, cung cấp một dịch vụ sáng tạo, an toàn và có khả năng mở rộng cao cho phép các tổ chức di chuyển và mở rộng liên tục các môi trường dựa trên VMware vSphere tại chỗ của […]