Categories
Software Architecture

Contact Center AWS 1: Amazon Connect

Amazon Connect là dịch vụ trung tâm liên hệ đám mây đa kênh, tự phục vụ giúp mọi doanh nghiệp dễ dàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn với chi phí thấp hơn. Amazon Connect dựa trên cùng một công nghệ trung tâm liên lạc được các đối tác dịch vụ khách hàng của Amazon trên khắp thế giới sử dụng để thúc đẩy hàng triệu cuộc trò chuyện của khách hàng. Giao diện đồ họa tự phục vụ trong Amazon Connect giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng thiết kế địa chỉ liên hệ, quản lý đại lý và theo dõi các chỉ số hiệu suất – không yêu cầu kỹ năng chuyên môn. Không có thanh toán trả trước hoặc cam kết dài hạn và không có cơ sở hạ tầng để quản lý với Amazon Connect; khách hàng thanh toán theo phút cho việc sử dụng Amazon Connect cùng với bất kỳ dịch vụ điện thoại liên quan nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *