Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 9: Hình Thức

Hình thức Các mô hình và kỹ thuật chính thức là nền tảng của một ngành kỹ thuật trưởng thành Các ngành kỹ thuật đã sử dụng các mô hình và kỹ thuật theo những cách khác nhau Cung cấp các mô hình trừu tượng, chính xác Cung cấp các kỹ thuật phân tích dựa […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 8: UML Dưới Dạng ADL

UML dưới dạng ADL Tích cực giảm rào cản gia nhập, mô hình hóa xu hướng chủ đạo, các công cụ Những tồn tại của UML như một ADL Các mô hình tích hợp yếu với ngữ nghĩa không đủ để phân tích (tự động) Trình kết nối không phải là đối tượng hạng nhất […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 7: Wright

Wright Được phát triển bởi David Garlan tại CMU Wright là một ADL có mục đích chung được thiết kế với trọng tâm là phân tích các giao thức truyền thông Sử dụng một biến thể của CSP để chỉ định hành vi của các thành phần, trình kết nối và hệ thống CSP – […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 6: Rapide

Rapide Được phát triển bởi David Luckham, Stanford Mục đích chung ADL được thiết kế với trọng tâm là mô phỏng tạo ra các tập sự kiện có thứ tự một phần (poset) Khá phức tạp, bao gồm các kiểu dữ liệu và hoạt động Các công cụ phân tích Rapide tập trung vào các […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 5: ACME

ACME Acme được phát triển chung bởi Monroe, Garlan (CMU) và Wile (USC) Acme là một ADL có mục đích chung, ban đầu được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ trao đổi mẫu số chung thấp nhất Bây giờ định dạng trao đổi chung cho các công cụ thiết kế kiến trúc nền […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 4: Các Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc

Ngôn ngữ mô tả kiến trúc Mặt tích cực ADL cung cấp một cách chính thức để đại diện cho kiến trúc ADL được thiết kế để cả người và máy đều có thể đọc được ADL hỗ trợ mô tả hệ thống ở cấp độ cao hơn mức có thể trước đây ADL cho […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 3: Kết Nối Hạng Nhất

Kết nối hạng nhất: cần thiết SA coi các hệ thống SW là sự hợp thành của các thành phần Tập trung vào các thành phần Mô tả tương tác giữa các thành phần là không rõ ràng, phân tán, khó xác định Khi giao diện rõ ràng: danh sách dữ liệu và thủ tục […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 2: Yêu Cầu Đối Với ADL

Yêu cầu đối với ADL Cung cấp các mô hình, ký hiệu, công cụ để mô tả các thành phần kiến trúc và tương tác của chúng Để xử lý các thiết kế quy mô lớn, cấp cao Để hỗ trợ sự thích ứng của các thiết kế với các hiện thực cụ thể Để […]

Categories
Software Architecture

Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc 1: Giới Thiệu Ngôn Ngữ Mô Tả Kiến Trúc

Đặc điểm ngôn ngữ của mô tả kiến trúc Các cấu trúc thành ngữ trong các kiến trúc khác nhau các loại phần tử phổ biến các chiến lược kết nối liên mô-đun phổ biến Ngôn ngữ mô tả các mối quan hệ phức tạp giữa các phần tử cơ bản và sự kết hợp […]