Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 5: Ví Dụ Mô Phỏng Chuyến Bay

Ví dụ mô phỏng chuyến bay SW phức tạp nhất Phân phối cao Yêu cầu về thời gian nghiêm ngặt Khả năng sửa đổi cần thiết Cũng có tính tích hợp Sự dễ dàng mà các phần tử được phát triển riêng biệt có thể được thực hiện để làm việc cùng nhau theo các […]

Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 4: Tạo Hệ Thống Khung

Tạo hệ thống khung Cung cấp khả năng cơ bản để triển khai chức năng Để thuận lợi cho dự án Kỹ thuật phần mềm cổ điển: sơ khai Hướng kiến trúc: trình tự trở nên rõ ràng Đầu tiên Triển khai SW xử lý việc thực thi và tương tác của các thành phần […]

Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 3: Hình Thành Cấu Trúc Nhóm

Hình thành cấu trúc nhóm Khi mô-đun khá ổn định Chúng có thể được phân bổ cho các nhóm phát triển ( hiện có, mới) Cấu trúc nhóm phản chiếu cấu trúc phân rã mô-đun Mỗi nhóm tạo ra các phương pháp làm việc nội bộ của riêng mình (hoặc áp dụng một bộ thực […]

Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 2: Phương Pháp Attribute-Driven Design (ADD)

Phương pháp Attribute-Driven Design (ADD) Phương pháp thiết kế kiến trúc để đáp ứng cả yêu cầu về chức năng và chất lượng Xác định SA bằng cách phân tách dựa trên các thuộc tính chất lượng Quá trình phân rã đệ quy; ở mỗi giai đoạn Chiến thuật được chọn để đáp ứng một […]

Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 1: Kiến Trúc Trong Vòng Đời

Cách xây dựng một kiến trúc bằng phương pháp ADD Kiến trúc trong vòng đời Thiết kế kiến trúc Cấu trúc nhóm Hệ thống khung Thuật ngữ SA Kiến trúc phần mềm Áp dụng cho một hệ thống Mô tả các kiểu phần tử, cách chúng tương tác, cách chức năng sản phẩm được ánh […]

Categories
Software Architecture

Một Số Nghiên Cứu Điển Hình 4: Kiểm Soát Hành Trình

Kiểm soát hành trình Mô hình vòng điều khiển áp dụng cho vấn đề thường thấy trong cách nhìn OO Kiến trúc vòng điều khiển làm rõ các khía cạnh kiến trúc của vấn đề Trước đây được sử dụng để khám phá sự khác biệt giữa OO và lập trình theo thủ tục Kiểm […]

Categories
Software Architecture

Một Số Nghiên Cứu Điển Hình 3: Robot Di Động

Robot di động Hệ thống điều khiển phương tiện có người lái hoặc một phần có người lái Xe hơi, tàu ngầm, phương tiện vũ trụ,… Xây dựng phần mềm để điều khiển robot Cảm biến bên ngoài và thiết bị truyền động Thời gian thực Đầu vào do cảm biến cung cấp Điều khiển […]

Categories
Software Architecture

Một Số Nghiên Cứu Điển Hình 2: Phần Mềm Đo Đạc

Phần mềm đo đạc Phát triển kiến trúc hệ thống có thể tái sử dụng cho máy hiện sóng Dựa vào công nghệ kỹ thuật số Có phần mềm khá phức tạp Các vấn đề cần giải quyết Tái sử dụng trên các sản phẩm máy hiện sóng khác nhau Điều chỉnh một thiết bị […]

Categories
Software Architecture

Một Số Nghiên Cứu Điển Hình 1: KWIC

KWIC Trong bài báo của mình (1972) David Parnas đã đề xuất vấn đề sau Hệ thống chỉ mục KWIC (Từ khóa trong ngữ cảnh) chấp nhận một tập hợp các dòng có thứ tự; mỗi dòng là một tập hợp từ có thứ tự và mỗi từ là một tập ký tự có thứ […]