Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 3: Hình Thành Cấu Trúc Nhóm

Hình thành cấu trúc nhóm

 • Khi mô-đun khá ổn định
  • Chúng có thể được phân bổ cho các nhóm phát triển ( hiện có, mới)
  • Cấu trúc nhóm phản chiếu cấu trúc phân rã mô-đun
 • Mỗi nhóm tạo ra các phương pháp làm việc nội bộ của riêng mình (hoặc áp dụng một bộ thực hành trên toàn hệ thống)
  • Bảng thông báo
  • Trang web
  • Quy ước đặt tên cho tệp
  • Hệ thống kiểm soát cấu hình
 • Các thủ tục kiểm tra và đảm bảo chất lượng được thiết lập cho mỗi nhóm
  • Phối hợp với những nhóm khác

Giao tiếp nhóm

 • Bên trong nhóm
  • Băng thông cao
 • Giữa các nhóm
  • Băng thông thấp
 • Giả định hệ thống được thiết kế dựa trên sự tách biệt các mối quan tâm
 • Là hệ thống phần mềm, các nhóm nên cố gắng kết hợp lỏng lẻo và gắn kết cao

Mô-đun dưới dạng miền nhỏ

 • Các mô-đun đóng gói các chi tiết có thể thay đổi
  • Chúng chỉ trưng bày giao diện
  • Giao diện – tập hợp dịch vụ chung, thống nhất cho người dùng
  • Miền – lĩnh vực kiến thức hoặc kiến thức chuyên môn
 • Các ví dụ
  • Mô-đun – lớp giao diện người dùng của hệ thống
   • Các công cụ UI độc lập với giao tiếp UI với các mô-đun khác
  • Mô-đun – bộ lập lịch tiến trình
   • Số bộ xử lý và thuật toán: ẩn
 • Hiệu quả nhất
  • Phân công các thành viên trong nhóm theo chuyên môn của họ

Tổ chức → Kiến trúc

 • Chuyên môn xác định kiến trúc
  • Chuyên gia cơ sở dữ liệu
  • Chuyên gia viễn thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *