Categories
Software Architecture

Thiết Kế Kiến Trúc 5: Ví Dụ Mô Phỏng Chuyến Bay

Ví dụ mô phỏng chuyến bay

 • SW phức tạp nhất
  • Phân phối cao
  • Yêu cầu về thời gian nghiêm ngặt
  • Khả năng sửa đổi cần thiết
  • Cũng có tính tích hợp
   • Sự dễ dàng mà các phần tử được phát triển riêng biệt có thể được thực hiện để làm việc cùng nhau theo các yêu cầu của SW
   • Chiến thuật
    • Giữ giao diện nhỏ, đơn giản, ổn định
    • Tuân thủ các giao thức đã xác định
    • Khớp nối lỏng lẻo, phụ thuộc tối thiểu
    • Các thành phần

Thiết bị mô phỏng Boeing

Thiết bị mô phỏng Boeing.

Vài nét về lịch sử của thiết bị mô phỏng

 • Rất lớn (1,5 triệu dòng mã)
 • Tuổi thọ cao (~ 40 năm)
 • Yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian thực và độ trung thực
  • Trình mô phỏng sẽ hoạt động CHÍNH XÁC như máy bay thật
   • Chuyến bay bình thường
   • Diễn tập khẩn cấp
   • Lỗi thiết bị
 • 1987: Không quân điều tra các kỹ thuật OO
  • Các trình mô phỏng tồn tại từ những năm 1960, các vấn đề
   • Giai đoạn tích hợp đang tăng lên theo cấp số nhân với quy mô và độ phức tạp
   • Chi phí sửa đổi > chi phí của hệ thống ban đầu

Vai trò trong thiết bị mô phỏng

 • Phi hành đoàn
  • Bên trong một nền tảng chuyển động, được bao quanh bởi các dụng cụ
  • Nhìn vào hình ảnh và cần thực hiện các hành động
   • Cách vận hành máy bay
   • Cách thực hiện diễn tập: tiếp nhiên liệu giữa không trung
   • Cách ứng phó với các tình huống: tấn công
  • Trung thực quan trọng
 • Môi trường
  • Cá nhân, bầu không khí, mối đe dọa, vũ khí, máy bay khác
 • Người hướng dẫn
  • Theo dõi, bắt đầu các tình huống đào tạo

Độ trung thực của các mô hình

 • Exp: áp suất không khí
  • Mô hình chỉ xem xét độ cao của máy bay
  • Mô hình xem xét độ cao của máy bay và thời tiết địa phương
  • Mô hình xem xét độ cao máy bay, thời tiết địa phương, máy bay gần đó
 • Độ trung thực càng cao thì tính toán càng phức tạp

Điểm quan trọng của ngày hôm nay

 • ADD nhằm mục đích tạo ra một hệ thống khung sườn
  • Tương tác làm việc
  • Ưu tiên triển khai các mô-đun
  • Chỉ định các nhóm cho các mô-đun
 • Ý chính
  • Phát triển tăng trưởng, thử nghiệm
  • SA ở trung tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *