Categories
Software Architecture

Một Số Nghiên Cứu Điển Hình 2: Phần Mềm Đo Đạc

Phần mềm đo đạc

 • Phát triển kiến trúc hệ thống có thể tái sử dụng cho máy hiện sóng
  • Dựa vào công nghệ kỹ thuật số
  • Có phần mềm khá phức tạp

Phần mềm máy hiện sóng.

Các vấn đề cần giải quyết

 • Tái sử dụng trên các sản phẩm máy hiện sóng khác nhau
  • Điều chỉnh một thiết bị có mục đích chung cho một nhóm người dùng cụ thể
 • Quan trọng về hiệu suất
  • Cấu hình nhanh chóng của phần mềm trong thiết bị
 • ⇒ Kiến trúc phần mềm dành riêng cho miền
 • Chúng tôi phác thảo các giai đoạn trong quá trình phát triển kiến trúc

Mô hình hướng đối tượng của miền phần mềm

 • Làm rõ các kiểu dữ liệu được sử dụng cho máy hiện sóng
  • Dạng sóng, tín hiệu, phép đo, chế độ kích hoạt,…
 • Không có mô hình tổng thể nào để giải thích cách các kiểu khớp với nhau
 • Nhầm lẫn về phân vùng chức năng
  • Các phép đo có nên được kết hợp với loại dữ liệu được đo hoặc biểu diễn bên ngoài không ?
  • Giao diện người dùng nên tương tác với những đối tượng nào?

Oscilloscope: O-O Approach.

Mô hình phân lớp của máy hiện sóng

 • Nhóm các chức năng được xác định rõ ràng
 • Mô hình sai cho miền ứng dụng
  • Ranh giới của các lớp mâu thuẫn với nhu cầu tương tác giữa các chức năng
   • Mô hình đề xuất sự tương tác của người dùng chỉ thông qua biểu diễn trực quan, nhưng trên thực tế, sự tương tác này ảnh hưởng đến tất cả các lớp (cài đặt thông số, v.v.)

Oscilloscope: Layered Approach.

Mô hình ống và bộ lọc

 • Máy biến áp tín hiệu được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu bên ngoài
 • Máy biến áp thu nhận dạng sóng được số hóa từ các tín hiệu này
 • Máy biến áp hiển thị chuyển đổi các dạng sóng này thành dữ liệu trực quan
 • Các chức năng của máy hiện sóng được xem như máy biến áp tăng dần dữ liệu
 • Tương ứng tốt với quan điểm của các kỹ sư xử lý tín hiệu như một vấn đề về luồng dữ liệu
 • Vấn đề chính:
  • Người dùng nên tương tác như thế nào?

Oscilloscope: Pipe-Filter Approach.

Mô hình ống và bộ lọc đã sửa đổi

 • Mỗi bộ lọc được liên kết với một giao diện điều khiển
  • Cung cấp một tập hợp các cài đặt để người dùng tự động sửa đổi
  • Giải thích cách người dùng có thể thực hiện các điều chỉnh gia tăng đối với SW
  • Tách xử lý tín hiệu khỏi giao diện người dùng
 • Có thể thay đổi SW và HW xử lý tín hiệu mà không ảnh hưởng đến giao diện người dùng miễn là giao diện điều khiển vẫn như cũ

Oscilloscope: Extended Filters.

Mô hình ống và bộ lọc đã sửa đổi, hơn thế nữa

 • Chuyên môn hóa hơn nữa
  • Ống và bộ lọc dẫn đến hiệu suất kém
   • Các vấn đề với bộ nhớ trong và trao đổi dữ liệu giữa các bộ lọc
    • Dạng sóng có bộ nhớ trong lớn => không thực tế cho các bộ lọc sao chép dạng sóng mỗi khi chúng xử lý chúng
   • Bộ lọc có thể chạy ở các tốc độ hoàn toàn khác nhau
    • Không tốt khi làm chậm bộ lọc nhanh hơn chỉ để giữ tốc độ với các bộ lọc chậm hơn
  • Giải pháp: một số kiểu ống (màu khác biệt)
   • Một số cho phép dữ liệu được xử lý mà không cần sao chép
   • Cho phép bộ lọc chậm bỏ qua dữ liệu đến khi đang xử lý dữ liệu khác
   • => tính toán đường ống / bộ lọc linh hoạt hơn

Oscilloscope: Extended Pipes.

Tóm tắt phần mềm thiết bị đo

 • Nghiên cứu điển hình cho thấy
  • Một số vấn đề khi phát triển kiến trúc cho SW công nghiệp
  • Kiểu khác nhau => ảnh hưởng khác nhau đến giải pháp
 • Phần mềm thường phải được điều chỉnh từ dạng thuần túy sang kiểu chuyên biệt (miền cụ thể)
 • Ở đây kết quả phụ thuộc vào đặc tính của kiến trúc đường ống-và-bộ lọc được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của dòng sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *