Categories
Software Architecture

Các bộ chứa AWS 5: Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS

Dịch vụ Red Hat OpenShift trên AWS (ROSA) cung cấp trải nghiệm tích hợp để sử dụng OpenShift. Nếu đã quen thuộc với OpenShift, bạn có thể đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng của mình bằng cách tận dụng các công cụ và API OpenShift quen thuộc để triển khai trên AWS. Với ROSA, bạn có thể sử dụng nhiều loại tính toán AWS, cơ sở dữ liệu, phân tích, học máy, mạng, di động và các dịch vụ khác để xây dựng các ứng dụng an toàn và có thể mở rộng nhanh hơn. ROSA đi kèm với phương thức thanh toán hàng giờ và hàng năm, SLA 99,95% và sự hỗ trợ chung từ AWS và Red Hat.

ROSA giúp bạn tập trung vào việc triển khai ứng dụng và tăng tốc đổi mới dễ dàng hơn bằng cách chuyển quản lý vòng đời của cụm sang Red Hat và AWS. Với ROSA, bạn có thể chạy các ứng dụng trong bộ chứa với quy trình làm việc OpenShift hiện có của mình và giảm bớt sự phức tạp của việc quản lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *