Categories
Software Architecture

Các dịch vụ máy tính AWS 13: Bước sóng AWS

Bước sóng AWS là Cơ sở hạ tầng AWS được tối ưu hóa cho các ứng dụng điện toán biên di động. Vùng bước sóng (Wavelength Zones) là triển khai cơ sở hạ tầng AWS nhúng các dịch vụ lưu trữ và tính toán AWS vào trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) ở rìa mạng 5G, do đó, lưu lượng ứng dụng từ các thiết bị 5G có thể tiếp cận các máy chủ ứng dụng chạy trong Vùng bước sóng mà không cần rời khỏi mạng viễn thông. Điều này tránh được độ trễ do lưu lượng ứng dụng
phải trải qua nhiều bước trên Internet để đến đích, cho phép khách hàng tận dụng tối đa các lợi ích độ trễ và băng thông mà mạng 5G hiện đại mang lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *