Categories
Blockchain

Giới thiệu về Mật mã học và Tiền điện tử 1: Các hàm băm mật mã

Tất cả các loại tiền tệ cần một số cách để kiểm soát nguồn cung và thực thi các đặc tính bảo mật khác nhau để ngăn chặn gian lận. Đối với tiền tệ pháp định (fiat currencies), các tổ chức như ngân hàng trung ương kiểm soát nguồn cung tiền và thêm các tính […]