Kiến Trúc Sư Phần Mềm 9: Nghề Nghiệp SAr

Nghề nghiệp SAr

 • Các bước
  • Kỹ sư SW
  • Kỹ sư SW cao cấp
  • Trưởng nhóm
  • Học việc với kiến trúc sư giàu kinh nghiệm
  • SAr
 • Theo cách này, các kỹ năng kỹ thuật được phát triển trước tiên, sau đó
  • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, con người

SAr lại tầm nhìn

 • SAr cần phải có
  • Tầm nhìn về sản phẩm sẽ được phát triển
  • Quyết tâm phấn đấu để đạt được tầm nhìn
  • Niềm tin và mục tiêu giao tiếp để tác động đến toàn bộ nhóm tin rằng có thể đạt được tầm nhìn

Thay cho lời kết

 • Khóa học đưa ra các gợi ý
  • Kiến trúc phần mềm là gì?
  • Thiết kế kiến trúc phần mềm
   • Yêu cầu: thuộc tính chất lượng hoặc phẩm chất
   • Cách đạt được yêu cầu: chiến thuật
   • Các chiến thuật dẫn đến kiểu kiến trúc như thế nào
   • Nghiên cứu điển hình về kiểu kiến trúc
   • Phương pháp ADD
  • Đánh giá kiến trúc
  • Lập tài liệu kiến trúc phần mềm
   • Bass và cộng sự
   • Hofmeister và cộng sự
  • ADLs, PLs, COTS, SAr
 • SA là về sự phức tạp, tổ chức, chi tiết
 • SAr đảm bảo các thuộc tính chất lượng sẽ được tôn trọng

Leave a comment

Your email address will not be published.