Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 21: AWS WAF

AWS WAF là một tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ các ứng dụng web của bạn khỏi các hình thức khai thác web phổ biến có thể làm mất đi tính khả dụng của ứng dụng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. AWS WAF cung cấp cho bạn… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 21: AWS WAF

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 20: Đăng nhập một lần AWS

Đăng nhập một lần AWS (SSO) là một dịch vụ SSO trên đám mây giúp dễ dàng quản lý tập trung quyền truy cập SSO vào nhiều tài khoản AWS và ứng dụng kinh doanh. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể kích hoạtdịch vụ SSO khả dụng cao mà không cần… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 20: Đăng nhập một lần AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 19: AWS Shield

AWS Shield là dịch vụ bảo vệ từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) được quản lý nhằm bảo vệ các ứng dụng web chạy trên AWS. AWS Shield cung cấp cho bạn khả năng phát hiện luôn bật và giảm thiểu nội tuyến tự động để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 19: AWS Shield

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 18: Trung tâm bảo mật AWS

Trung tâm bảo mật AWS cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về các cảnh báo bảo mật ưu tiên cao và trạng thái tuân thủ trên các tài khoản AWS. Có một loạt các công cụ bảo mật mạnh mẽ cho bạn sử dụng, từ tường lửa và bảo vệ thiết bị đầu… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 18: Trung tâm bảo mật AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 17: Trình quản lý bí mật AWS

AWS Secrets Manager giúp bạn bảo vệ các bí mật cần thiết để truy cập các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên CNTT của bạn. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng xoay vòng, quản lý và truy xuất thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và các bí mật… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 17: Trình quản lý bí mật AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 16: Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS

Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (RAM) giúp bạn chia sẻ tài nguyên của mình một cách an toàn trên các tài khoản AWS, trong tổ chức hoặc đơn vị tổ chức (OU) của bạn trong Tổ chức AWS và với các vai trò IAM vàNgười dùng IAM cho các loại tài nguyên… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 16: Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 15: Tường lửa mạng AWS

Tường lửa mạng AWS là một dịch vụ được quản lý giúp dễ dàng triển khai các biện pháp bảo vệ mạng thiết yếu cho tất cả các Đám mây riêng ảo Amazon (VPC) của bạn. Dịch vụ có thể được thiết lập chỉ với một vài cú nhấp chuột và mở rộng quy mô… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 15: Tường lửa mạng AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 14: Dịch vụ quản lý khóa AWS

Dịch vụ quản lý khóa AWS (KMS) giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý khóa cũng như kiểm soát việc sử dụng mã hóa trên nhiều loại dịch vụ AWS và trong các ứng dụng của bạn. AWS KMS là một dịch vụ an toàn và bền bỉ sử dụng các mô-đun bảo mật… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 14: Dịch vụ quản lý khóa AWS

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 13: AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn kiểm soát an toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS cho người dùng của bạn. Sử dụng IAM, bạn có thể tạo và quản lý người dùng và nhóm AWS, đồng thời sử dụng quyền để cho phép và từ chối… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 13: AWS Identity and Access Management

Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 12: Trình quản lý tường lửa AWS

AWS Firewall Manager là một dịch vụ quản lý bảo mật giúp bạn dễ dàng cấu hình và quản lý tập trung các quy tắc AWS WAF trên các tài khoản và ứng dụng của mình. Bằng cách sử dụng Trình quản lý tường lửa, bạn có thể dễ dàng triển khai các quy tắc… Continue reading Bảo mật, danh tính và tuân thủ AWS 12: Trình quản lý tường lửa AWS