Categories
Software Architecture

Kiến Trúc Sư Phần Mềm 5: Huấn Luyện Viên

Huấn luyện viên

 • SAr và PM cùng nhau tập hợp đội ngũ thiết kế cấp cao NHỎ
  • Nhân viên bổ sung được bổ sung khi thiết kế và hiện thực cấp thấp hơn được giới thiệu
  • SAr và PM phân công các thành viên trong nhóm làm các công việc
 • SAr đảm bảo mọi người hiểu thiết kế
 • SAr thuyết phục mọi người rằng thiết kế có thể được hiện thực
  • Đối thoại với từng thành viên trong nhóm, giảng dạy các khía cạnh thiết kế quan trọng
  • Lắng nghe phản hồi của họ; đánh đổi!

Các thành viên trong nhóm và huấn luyện viên

 • Nhóm cần hiểu rõ về thiết kế SA- đủ để thiết kế chi tiết các hệ thống con của họ
  • Yêu cầu mỗi nhóm phụ thiết kế phân tách hệ thống con của họ và các giao diện của nó đối với phần còn lại của hệ thống
  • Yêu cầu họ ước tính thời gian và độ phức tạp của việc hiện thực => phản hồi để lên lịch
  • Điều này làm tăng cảm giác làm chủ của nhóm trong lịch trình thiết kế và phát triển SA

Các thành viên trong nhóm và huấn luyện viên, 2

 • SAr cần
  • Cung cấp cấu trúc tổng thể của thiết kế
  • Trao cho các thành viên trong nhóm trách nhiệm và thách thức trong việc thiết kế phần hệ thống của họ
 • Nhiệm vụ SAr kết thúc khi đạt được mức độ chi tiết phù hợp
 • Cho phép các thành viên trong nhóm mắc lỗi nhỏ
  • Hãy chắc chắn rằng họ học hỏi từ chúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *