Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 2: Landing Page)

Một chiến lược phổ biến khi công bố một sản phẩm hoặc dịch vụ mới là tạo trang đích cho sản phẩm đó. Chúng có thể được sử dụng để giáo dục khách hàng tiềm năng về sản phẩm mới hoặc để tăng doanh số bán hàng. Chúng thường khá chuyên sâu với hình ảnh,… Continue reading Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 2: Landing Page)

Published
Categorized as E-commerce

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 1: Phiếu Giảm Giá)

Phiếu giảm giá là một cách tuyệt vời để chào mời giảm giá và phần thưởng cho khách hàng của bạn, đồng thời có thể giúp thúc đẩy bán hàng trên toàn cửa hàng của bạn. Để sử dụng phiếu giảm giá với WooCommerce. Đi tới: WooCommerce > Cài đặt > Chung > Bật phiếu… Continue reading Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce (Phần 1: Phiếu Giảm Giá)

Published
Categorized as E-commerce

Quản Lý Đơn Hàng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Đơn đặt hàng được tạo khi khách hàng hoàn tất quy trình thanh toán và chúng chỉ hiển thị với người dùng có vai trò Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng. Mỗi đơn hàng được cung cấp một ID đơn hàng duy nhất . ID đơn hàng không tuần tự vì chúng… Continue reading Quản Lý Đơn Hàng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Quản Lý Sản Phẩm Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Thêm một sản phẩm Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên của bạn, hãy làm quen với cách hoạt động của danh mục sản phẩm (categories), thẻ (tags) và thuộc tính (attributes). Danh mục sản phẩm Các danh mục và thẻ sản phẩm hoạt động giống như các danh mục và thẻ thông thường mà… Continue reading Quản Lý Sản Phẩm Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Thiết Lập Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Trên trang này, chúng tôi hướng dẫn tất cả các cài đặt có sẵn cho bạn trong WooCommerce. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách định cấu hình cài đặt WooCommerce chung cũng như Sản phẩm, Thuế, Thanh toán, Vận chuyển, Tài khoản, Email, API và Webhooks. Để bắt đầu, hãy chuyển đến WooCommerce… Continue reading Thiết Lập Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Cài Đặt Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Nếu bạn hiện có một trang web và muốn cài đặt WooCommerce, sử dụng Quản trị WordPress là tùy chọn đơn giản nhất vì nó xử lý mọi thứ cho bạn. Trình cắm WooCommerce lõi có thể được cài đặt giống như các trình cắm WordPress khác. Để cài đặt và cấu hình đầy đủ… Continue reading Cài Đặt Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Published
Categorized as E-commerce

Business Intelligence Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Business Intelligence Các công cụ phân tích dữ liệu trong OroCommerce giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến hoạt động bán hàng và thương mại của mình: Luôn cập nhật mọi thông tin cập nhật chính trên trang tổng quan (dashboards) với các tiện ích tương tác (interactive… Continue reading Business Intelligence Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Marketing Lists Danh sách tiếp thị (Marketing list) là một danh sách các địa chỉ liên hệ (contacts) được phân đoạn theo các điều kiện được xác định cho mục đích gửi email hàng loạt (bulk emailing) hoặc tiếp cận qua điện thoại. Trong ứng dụng Oro của bạn, hầu như mọi… Continue reading Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce