Kích Hoạt HTTPS Miễn Phí Cho Trang Web

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài Let’s Encrypt: $ mkdir /opt/letsencrypt $ cd /opt/letsencrypt $ wget https://dl.eff.org/certbot-auto $ chmod a+x ./certbot-auto Kích hoạt HTTPS Bước 1: Dừng lại NGINX $ sudo service nginx stop Bước 2: Cài chứng chỉ kỹ thuật số $ sudo ./certbot-auto certonly –standalone -d viettechgroup.com… Continue reading Kích Hoạt HTTPS Miễn Phí Cho Trang Web

Cài WordPress trên Cloud Linux Servers (Hệ điều hành Debian)

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài NGINX: $ sudo apt-get install nginx Cài MySQL: $ cd /tmp $ sudo apt install gnupg $ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install mysql-server Trong quá trình cài đặt, nó sẽ yêu cầu nhập… Continue reading Cài WordPress trên Cloud Linux Servers (Hệ điều hành Debian)

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!