Lưu trữ AWS 9: Cổng lưu trữ

Cổng lưu trữ là một dịch vụ lưu trữ kết hợp cho phép các ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng lưu trữ đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ để sao lưu và lưu trữ, khôi phục sau thảm họa, xử lý dữ liệu đám mây, phân cấp lưu trữ và di chuyển. Các ứng dụng của bạn kết nối với dịch vụ thông qua máy ảo hoặc thiết bị cổng phần cứng bằng các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn, chẳng hạn như NFS, SMB và iSCSI. Cổng kết nối với các dịch vụ lưu trữ AWS, chẳng hạn như Amazon S3, S3 Glacier, Amazon EBS và Amazon FSx dành cho Máy chủ tệp Windows, cung cấp bộ nhớ cho các tệp, ổ đĩa và băng ảo trong AWS. Dịch vụ này bao gồm cơ chế truyền dữ liệu được tối ưu hóa cao, với quản lý băng thông, khả năng phục hồi mạng tự động và truyền dữ liệu hiệu quả, cùng với bộ đệm cục bộ để truy cập tại chỗ có độ trễ thấp vào dữ liệu hoạt động nhiều nhất của bạn.

Leave a comment

Your email address will not be published.