Categories
Software Architecture

Khung Nhìn Và Tài Liệu Kiến Trúc (Bass Và Những Người Khác) 6: Ký Hiệu UML

Giao diện

Giao diện.

Mô-đun

Mô-đun.

Mối quan hệ

Mối quan hệ.

Phân rã

Phân rã.

Tổng quát hóa

Tổng quát hóa.

Các lớp

Các lớp.

Thực thể hóa (Instantiation)

Thực thể hóa (Instantiation).

Các cổng

Các cổng.

Triển khai

Triển khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *