Categories
Blockchain

Cách lưu trữ và sử dụng Bitcoin 6: Phí giao dịch

4.6. Phí giao dịch

Chủ đề về phí giao dịch đã được trình bày trong các chương trước và sẽ trở lại trong các chương sau. Ở đây chúng ta thảo luận về các chi tiết thực tế về cách đặt phí giao dịch bằng Bitcoin ngày nay.

Khi một giao dịch được đưa vào chuỗi khối Bitcoin, giao dịch đó có thể bao gồm phí giao dịch. Hãy nhớ lại rằng phí giao dịch chỉ được định nghĩa là sự chênh lệch giữa tổng giá trị của các đồng tiền thực hiện một giao dịch trừ đi tổng giá trị của các đồng tiền xuất hiện. Đầu vào luôn phải lớn ít nhất bằng đầu ra, bởi vì một giao dịch thông thường không thể tạo ra tiền, nhưng nếu đầu vào lớn hơn đầu ra, thì phần chênh lệch được coi là phí giao dịch và phí đó sẽ chuyển thành người khai thác đã thực hiện khối bao gồm giao dịch này.

Tại sao lại tồn tại phí giao dịch? Lý do là có một số chi phí mà ai đó phải chịu để chuyển tiếp giao dịch của bạn. Các nút Bitcoin cần phải chuyển tiếp giao dịch của bạn và cuối cùng, người khai thác phải xây dựng giao dịch của bạn thành một khối và họ sẽ phải trả một chút chi phí để làm điều đó. Ví dụ: nếu khối của người khai thác lớn hơn một chút vì nó chứa giao dịch của bạn, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để truyền đến phần còn lại của mạng và có khả năng cao hơn một chút rằng khối đó sẽ bị tách biệt nếu một khối khác được tìm thấy gần như đồng thời bởi một thợ đào khác.

Vì vậy, có một khoản chi phí—cho cả mạng ngang hàng và cho những người khai thác—khi kết hợp giao dịch của bạn. Ý tưởng về phí giao dịch là để bù đắp cho các thợ đào những chi phí mà họ phải chịu để xử lý giao dịch của bạn. Các nút không nhận được tiền bồi thường trong hệ thống hiện tại, mặc dù việc chạy một nút tất nhiên là ít tốn kém hơn nhiều so với việc trở thành một người khai thác. Nói chung, bạn có thể tự do đặt phí giao dịch thành bất kỳ mức nào bạn muốn. Bạn có thể không phải trả phí, hoặc bạn có thể đặt mức phí khá cao. Nói chung, nếu bạn trả phí giao dịch cao hơn, giao dịch của bạn sẽ được chuyển tiếp và ghi lại nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.

Để có ý tưởng về cách các thợ đào đặt phí giao dịch, bây giờ chúng ta xem xét phí giao dịch trong phần triển khai tham chiếu. Nhưng chúng tôi lưu ý một số lưu ý. Đầu tiên, các chi tiết cụ thể được thảo luận ở đây là phiên bản 0.10.0, được phát hành vào năm 2015 và có thể khác trong các phiên bản sau. Thứ hai, lý do đằng sau chính sách mặc định phần lớn là để ngăn chặn sự “ô nhiễm” của chuỗi khối bởi số lượng lớn các giao dịch giá trị thấp. Nó không phải là một nỗ lực để mô hình hóa chính xác chi phí xử lý giao dịch của thợ đào.

Tất nhiên, các thợ đào có thể tự do đi chệch khỏi chính sách mặc định. Kể từ năm 2015, phí giao dịch chiếm từ 1% trở xuống trong doanh thu của thợ đào, vì vậy, phần lớn các thợ đào vẫn tuân theo quy định mặc định. Nhưng khi phần thưởng khối giảm dần và phí giao dịch bắt đầu chiếm tỷ trọng lớn hơn trong doanh thu của các thợ đào, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy nhiều sự thay đổi hơn trong các yêu cầu phí giao dịch.

Phí giao dịch mặc định như sau. Không tính phí nếu giao dịch đáp ứng cả ba điều kiện sau:

  1. giao dịch có kích thước nhỏ hơn 1000 byte,
  2. tất cả đầu ra là 0,01 BTC hoặc lớn hơn, và
  3. mức độ ưu tiên là đủ cao.

Mức độ ưu tiên (Priority) được định nghĩa là (tổng của [tuổi đầu vào · giá trị đầu vào]) / (kích thước giao dịch). Nói cách khác, hãy xem xét tất cả các đầu vào cho giao dịch và đối với mỗi đầu vào, tính toán tích tuổi của đầu vào đó và giá trị của nó bằng bitcoin, rồi cộng tất cả các tích đó. Lưu ý rằng kết quả đầu ra giao dịch không được sử dụng càng lâu, thì nó càng già đi và nó sẽ càng đóng góp vào mức độ ưu tiên khi cuối cùng được chi tiêu.

Nếu bạn đáp ứng ba yêu cầu này, thì giao dịch của bạn sẽ được chuyển tiếp và ghi lại trong chuỗi khối mà không phải trả phí. Nếu không sẽ phải trả một khoản phí. Phí đó là khoảng 0,0001 BTC trên 1.000 byte và tính đến năm 2015, đó là một phần nhỏ của một xu Mỹ trên mỗi 1.000 byte. Kích thước gần đúng của một giao dịch là 148 byte cho mỗi đầu vào cộng với 34 byte cho mỗi đầu ra và 10 byte cho các thông tin khác. Vì vậy, một giao dịch với hai đầu vào và hai đầu ra sẽ là khoảng 400 byte.

Nếu bạn thực hiện một giao dịch không đáp ứng các yêu cầu về phí, nó có thể sẽ tìm thấy đường vào chuỗi khối, nhưng để ghi lại giao dịch của bạn nhanh hơn và đáng tin cậy thường yêu cầu trả phí tiêu chuẩn. Do đó, hầu hết các phần mềm ví và dịch vụ thanh toán đều bao gồm cấu trúc phí tiêu chuẩn trong các khoản thanh toán mà chúng xử lý và vì vậy bạn sẽ thấy một khoản tiền được trích ra cho phí giao dịch khi bạn tham gia vào hoạt động kinh doanh Bitcoin hàng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *