Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 2: Sử Dụng Chiến Thuật Tính Sẵn Sàng

Chiến thuật tính sẵn sàng

 • Sự thất bại (Failure)
  • Sai lệch với hành vi chức năng mong đợi
  • Quan sát được bởi người dùng hệ thống
 • Sự thất bại vs khuyết điểm (fault)
  • Khuyết điểm: sự kiện mà có thể gây ra một sự thất bại
 • Các chiến thuật tính sẵn sàng
  • Giữ cho các khuyết điểm không trở thành thất bại
  • Thực hiện các sửa chữa có thể

Chiến thuật tính sẵn sàng (2)

Sử Dụng Chiến Thuật Tính Sẵn Sàng.

Phát hiện khuyết điểm: Ping / Echo

 • Comp. 1 phát ra một “ping” đến comp. 2
 • Comp. 1 mong đợi một “echo” từ comp. 2
 • Trả lời trong khoảng thời gian xác định trước
 • Có thể sử dụng cho một nhóm thành phần
  • Cùng chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ
 • Có thể sử dụng cho máy khách / máy chủ
  • Kiểm tra máy chủ và đường truyền thông
 • Hệ thống phân cấp của bộ phát hiện khuyết điểm cải thiện việc sử dụng băng thông

Phát hiện khuyết điểm: Heartbeat

 • Comp. 1 phát ra thông báo “nhịp tim” (heartbeat) theo định kỳ
 • Comp. 2 lắng nghe
 • Nếu nhịp tim thất bại
  • Comp. 1 giả định không thành công
  • Thành phần sửa lỗi comp. 3 được thông báo
 • Nhịp tim cũng có thể mang dữ liệu

Phát hiện khuyết điểm: Ngoại lệ

 • Các lớp khuyết điểm: thiếu sót (omission), sự cố (crash), đáp ứng thời gian (timing), phản hồi sai (response)
 • Khi một lớp khuyết điểm được nhận ra, ngoại lệ được đưa ra
  • Do đó khuyết điểm được nhận ra
 • Xử lý ngoại lệ
  • Thực hiện trong cùng một tiến trình đã đưa ra ngoại lệ
  • Thông thường thực hiện chuyển đổi ngữ nghĩa của khuyết điểm thành một dạng có thể xử lý

Phục hồi khuyết điểm: Bỏ phiếu

 • Các tiến trình chạy trên bộ xử lý dự phòng lấy đầu vào tương đương và tính toán đầu ra
 • Đầu ra được gửi đến người bỏ phiếu
 • Người bỏ phiếu phát hiện hành vi sai lệch từ một bộ xử lý duy nhất => nó không thành công
 • Phương pháp được sử dụng để sửa chữa
  • Hoạt động bị lỗi của thuật toán
  • Lỗi bộ xử lý

Phục hồi khuyết điểm: Dự phòng chủ động

 • Tất cả các thành phần dự phòng phản ứng với các sự kiện song song => tất cả trong cùng một trạng thái
 • Phản hồi từ chỉ một thành phần được sử dụng
 • Thời gian chết (Downtime): thời gian chuyển mạch đến một thành phần cập nhật khác (ms)
 • Được sử dụng trong cấu hình máy khách / máy chủ (hệ thống cơ sở dữ liệu)
  • Phản hồi nhanh là quan trọng
 • Đồng bộ hóa (Synchronization)
  • Tất cả các thông báo đến bất kỳ thành phần dự phòng nào được gửi đến tất cả các thành phần dự phòng

Phục hồi khuyết điểm: Dự phòng bị động

 • Thành phần chính
  • đáp ứng các sự kiện
  • thông báo cho các thành phần dự phòng về các cập nhật trạng thái mà chúng phải thực hiện
 • Lỗi xảy ra:
  • Hệ thống kiểm tra xem sao lưu đủ mới trước khi nối lại dịch vụ
 • Thường được sử dụng trong hệ thống điều khiển
 • Chuyển đổi định kỳ tăng tính khả dụng

Phục hồi khuyết điểm: Dự phòng thay thế

 • Nền tảng điện toán dự phòng được cấu hình để thay thế nhiều thành phần bị lỗi khác nhau
  • Phải khởi động lại đến cấu hình SW thích hợp
  • Khởi tạo trạng thái của nó khi xảy ra lỗi
 • Tạo điểm kiểm tra trạng thái hệ thống và ghi lại tất cả thay đổi trạng thái cho một thiết bị ổn định theo định kỳ
 • Thời gian ngừng hoạt động: phút

Tái tạo khuyết điểm: Hoạt động bóng ma

 • Thành phần bị lỗi trước đó có thể được chạy ở chế độ “bóng”
  • Trong một thời gian
  • Để đảm bảo rằng nó bắt chước hành vi của các thành phần đang hoạt động
  • Trước khi khôi phục nó vào dịch vụ

Tái tạo khuyết điểm: Đồng bộ hóa lại trạng thái

 • Dự phòng bị động và chủ động
  • Thành phần được khôi phục nâng cấp trạng thái của nó trước khi trở lại dịch vụ
 • Cập nhật phụ thuộc vào
  • Thời gian ngừng hoạt động
  • Kích thước của bản cập nhật
  • Số lượng thông báo cần thiết cho bản cập nhật
   • Một ưu tiên; nhiều hơn dẫn đến SW phức tạp

Tái tạo khuyết điểm: Điểm kiểm tra / Khôi phục

 • Điểm kiểm tra
  • Bản ghi về trạng thái nhất quán
  • Được tạo định kỳ hoặc để phản ứng với các sự kiện cụ thể
 • Hữu ích khi hệ thống bị lỗi bất thường, với trạng thái không nhất quán có thể phát hiện được: hệ thống được khôi phục bằng cách sử dụng
  • Điểm kiểm tra trước đó của trạng thái nhất quán
  • Nhật ký giao dịch xảy ra kể từ khi ảnh chụp nhanh được thực hiện

Phòng ngừa khuyết điểm

 • Xóa khỏi dịch vụ
  • Xóa comp khỏi hoạt động để trải qua một số hoạt động nhằm ngăn ngừa các lỗi dự đoán trước
  • Exp: khởi động lại comp để ngăn rò rỉ bộ nhớ
  • Tự động (thiết kế kiến trúc) hoặc thủ công (thiết kế hệ thống)
 • Giao dịch
  • các bước tuần tự được nhóm lại với nhau, như thế toàn bộ gói có thể được hoàn tác cùng một lúc
 • Giám sát quy trình
  • Nếu phát hiện lỗi trong tiến trình, thì tiến trình giám sát sẽ xóa tiến trình không hoạt động và tạo phiên bản mới của nó
   • được khởi tạo đến một số trạng thái thích hợp như trong chiến thuật dự phòng thay thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *