Categories
Uncategorized

Kích Hoạt HTTPS Miễn Phí Cho Trang Web

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài Let’s Encrypt: $ mkdir /opt/letsencrypt $ cd /opt/letsencrypt $ wget https://dl.eff.org/certbot-auto $ chmod a+x ./certbot-auto Kích hoạt HTTPS Bước 1: Dừng lại NGINX $ sudo service nginx stop Bước 2: Cài chứng chỉ kỹ thuật số $ sudo ./certbot-auto certonly –standalone -d viettechgroup.com […]

Categories
Uncategorized

Cài WordPress trên Cloud Linux Servers (Hệ điều hành Debian)

Chuẩn bị Cập nhật Hệ điều hành: $ sudo apt-get update Cài NGINX: $ sudo apt-get install nginx Cài MySQL: $ cd /tmp $ sudo apt install gnupg $ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install mysql-server Trong quá trình cài đặt, nó sẽ yêu cầu nhập […]

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!