Categories
E-commerce

Quản Lý Đơn Hàng Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Đơn đặt hàng được tạo khi khách hàng hoàn tất quy trình thanh toán và chúng chỉ hiển thị với người dùng có vai trò Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng. Mỗi đơn hàng được cung cấp một ID đơn hàng duy nhất . ID đơn hàng không tuần tự vì chúng […]

Categories
E-commerce

Quản Lý Sản Phẩm Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Thêm một sản phẩm Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên của bạn, hãy làm quen với cách hoạt động của danh mục sản phẩm (categories), thẻ (tags) và thuộc tính (attributes). Danh mục sản phẩm Các danh mục và thẻ sản phẩm hoạt động giống như các danh mục và thẻ thông thường mà […]

Categories
E-commerce

Thiết Lập Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Trên trang này, chúng tôi hướng dẫn tất cả các cài đặt có sẵn cho bạn trong WooCommerce. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách định cấu hình cài đặt WooCommerce chung cũng như Sản phẩm, Thuế, Thanh toán, Vận chuyển, Tài khoản, Email, API và Webhooks. Để bắt đầu, hãy chuyển đến WooCommerce […]

Categories
E-commerce

Cài Đặt Nền Tảng Thương Mại Điện Tử WooCommerce

Nếu bạn hiện có một trang web và muốn cài đặt WooCommerce, sử dụng Quản trị WordPress là tùy chọn đơn giản nhất vì nó xử lý mọi thứ cho bạn. Trình cắm WooCommerce lõi có thể được cài đặt giống như các trình cắm WordPress khác. Để cài đặt và cấu hình đầy đủ […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Business Intelligence Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Business Intelligence Các công cụ phân tích dữ liệu trong OroCommerce giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến hoạt động bán hàng và thương mại của mình: Luôn cập nhật mọi thông tin cập nhật chính trên trang tổng quan (dashboards) với các tiện ích tương tác (interactive […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Marketing Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce

0. Khái Niệm Marketing Lists Danh sách tiếp thị (Marketing list) là một danh sách các địa chỉ liên hệ (contacts) được phân đoạn theo các điều kiện được xác định cho mục đích gửi email hàng loạt (bulk emailing) hoặc tiếp cận qua điện thoại. Trong ứng dụng Oro của bạn, hầu như mọi […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 3: Marketing)

12. Landing Pages Landing page là một công cụ tiếp thị tạo ra sự quan tâm và khách hàng tiềm năng (leads) cho kênh bán hàng của bạn và có một lời kêu gọi hành động riêng biệt với một mục tiêu tập trung duy nhất. Marketing > Landing Pages > Create Landing Page 13. […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 2: Khách Hàng)

8. Customers Trong OroCommerce, khách hàng (customers) đại diện cho các công ty mua sản phẩm bằng cách sử dụng cửa hàng OroCommerce. Người dùng khách hàng (Customer users) là những người thực tế hoạt động thay mặt cho các công ty (tức là khách hàng) và có một tập quyền hạn hữu hạn phụ […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 1: Sản Phẩm)

1. Products Hiểu vòng đời sản phẩm Tạo họ sản phẩm và thuộc tính sản phẩm — dùng để thiết kế cấu trúc thông tin sản phẩm và đưa ra các đặc điểm cụ thể của sản phẩm, như màu sắc hoặc kích cỡ. Sản phẩm đơn giản là các mặt hàng tồn tại trong […]

Categories
E-commerce Uncategorized

Quản Trị Nền Tảng Thương Mại Điện Tử B2B OroCommerce (Phần 0: Khái Niệm)

I. Quản lý giá Thiết lập giá sản phẩm một cách linh động cho các trang web, nhóm khách hàng và khách hàng khác nhau. Thiết lập giá một cách tự động cho các sản phẩm mới được thêm. Lập lịch trình thay đổi giá tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều chỉnh giá sản phẩm […]