Lưu trữ AWS 5: Amazon FSx cho NetApp ONTAP

Amazon FSx cho NetApp ONTAP cung cấp hệ thống tệp NetApp hoàn chỉnh, được quản lý hoàn toàn đầu tiên có sẵn trên đám mây, giúp bạn dễ dàng di chuyển hoặc mở rộng các ứng dụng hiện có sang AWS mà không cần thay đổi
mã hoặc cách bạn quản lý dữ liệu của mình. Được xây dựng trên NetApp ONTAP, FSx cho NetApp ONTAP cung cấp các tính năng, hiệu suất, khả năng và API quen thuộc của hệ thống tệp NetApp với sự nhanh nhẹn, khả năng mở rộng và tính đơn giản của một dịch vụ AWS được quản lý hoàn toàn.

Amazon FSx dành cho NetApp ONTAP có khả năng lưu trữ tệp hiệu suất cao có thể truy cập rộng rãi từ các phiên bản máy tính Linux, Windows và macOS thông qua các giao thức NFS, SMB và iSCSI tiêu chuẩn ngành. Với FSx cho NetApp ONTAP, bạn sẽ có được dung lượng lưu trữ hoàn toàn linh hoạt, chi phí thấp với hỗ trợ
nén và khử trùng lặp để giúp bạn giảm hơn nữa chi phí lưu trữ. Hệ thống tệp Amazon FSx dành cho NetApp ONTAP có thể được triển khai và quản lý bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Trình quản lý đám mây NetApp để thiết lập và quản trị liền mạch.

Leave a comment

Your email address will not be published.