Kiến Trúc Sư Phần Mềm 2: Tạo Tầm Nhìn

Tạo tầm nhìn

 • SArchitect thành công là người có tầm nhìn xa
  • Phải biết trước
   • Hệ thống sẽ như thế nào khi hoàn thành
   • Điều gì sẽ đạt được
   • Làm thế nào nó phù hợp với công nghệ và kinh doanh của công ty

Tạo tầm nhìn: miền ứng dụng

 • Biết miền ứng dụng và / hoặc sản phẩm được nhắm mục tiêu là một lợi thế
 • Nếu chưa, cần tìm hiểu về
  • Kinh doanh
  • Đặc điểm thị trường
  • Khả năng sản phẩm của công ty
  • Đối thủ cạnh tranh

Tạo tầm nhìn: phẩm chất / yếu tố

 • Cần hiểu các yêu cầu và ràng buộc toàn cục của sản phẩm
  • Tạo cái nhìn toàn cục về hệ thống
  • Nhắc lại
  • Dự án với công nghệ mới, nhắm mục tiêu thị trường mới, thời gian đưa ra thị trường nhanh chóng
   • Cần phải cẩn thận trong việc tạo ra một tầm nhìn khỏe mạnh

Tạo tầm nhìn: đổi mới

 • Những đổi mới trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu sáng tạo
  • Công nghệ của công ty
  • Có gì mới trên thị trường
  • Người dùng sản phẩm
   • Chuyên gia ứng dụng
   • Tiếp thị kỹ thuật
   • Khách hàng
   • Truy cập trang web của người dùng (xem cách hệ thống được sử dụng trong thực tế)

Tầm nhìn ảnh hưởng đến các vai trò khác

 • Kiến trúc ban đầu được phác thảo trên giấy
 • Kiến trúc sư cần truyền đạt tầm nhìn
  • huấn luyện viên
   • Làm việc với quản lý dự án và nhóm trong quá trình thiết kế cấp cao và phát triển sản phẩm
  • người điều phối, người ra quyết định và người hiện thực
   • Kiểm soát các giao diện chính của thiết kế kiến trúc
   • Cung cấp các yêu cầu và đầu vào về cách SW phù hợp với sản phẩm tổng thể
   • Xác minh có thể đáp ứng các giao diện hệ thống đã đồng ý

Tạo tầm nhìn: COTS và điều chỉnh

 • Phác thảo SA xác định
  • Những thành phần COTS nào là cần thiết
  • Có thể sử dụng lại SW hiện có nào khác để triển khai các phần của hệ thống
 • Hiện thực hóa tầm nhìn
  • Có thể yêu cầu công nghệ mới, thay đổi tổ chức
  • Các khiếm khuyết và lỗ hổng trong tầm nhìn được phát hiện nên được sửa chữa giữa chừngtruyền đạt

Leave a comment

Your email address will not be published.