Categories
Blockchain

Cách Bitcoin đạt được sự phi tập trung 1: Tập trung so với phi tập trung

Trong chương này, chúng ta thảo luận về phi tập trung trong Bitcoin. Trong Chương 1, chúng ta đã xem xét các khái niệm cơ bản về mật mã hóa làm nền tảng cho Bitcoin và kết thúc bằng mô tả về một loại tiền tệ đơn giản được gọi là Scroogecoin. Scroogecoin đạt được rất nhiều điều chúng ta muốn trong một loại tiền điện tử dựa trên sổ cái, nhưng nó có một vấn đề rõ ràng—nó dựa vào một cơ quan tập trung (Scrooge). Chúng tôi đã kết thúc với câu hỏi làm thế nào để phân tán, hoặc de-Scrooge-ify, tiền tệ này. Trả lời câu hỏi đó là trọng tâm của chương này.

Khi bạn đọc qua chương này, hãy lưu ý rằng cơ chế mà Bitcoin đạt được sự phi tập trung không hoàn toàn là kỹ thuật—nó là sự kết hợp của các phương pháp kỹ thuật và kỹ thuật khuyến khích thông minh. Đến cuối chương này, bạn sẽ có một sự đánh giá thực sự tốt về cách mà sự phi tập trung này đạt được và nói chung hơn là cách Bitcoin hoạt động và tại sao nó lại an toàn.

2.1. Tập trung so với phi tập trung

Phi tập trung là một khái niệm quan trọng không riêng đối với Bitcoin. Khái niệm về các mô hình cạnh tranh giữa tập trung và phi tập trung nảy sinh trong nhiều loại công nghệ kỹ thuật số khác nhau. Để hiểu rõ nhất về cách nó diễn ra trong Bitcoin, sẽ rất hữu ích khi hiểu được xung đột trung tâm—sự căng thẳng giữa hai mô hình này—trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Một mặt, chúng ta có Internet, một hệ thống phi tập trung nổi tiếng trong lịch sử đã từng cạnh tranh và thắng thế trước các lựa chọn thay thế “vườn có tường bao quanh” như các dịch vụ thông tin của AOL và CompuServe. Sau đó, có email, cốt lõi của nó là một hệ thống phi tập trung dựa trên Giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP), một tiêu chuẩn mở. Mặc dù nó có sự cạnh tranh từ các hệ thống nhắn tin độc quyền như Facebook hoặc LinkedIn mail, email đã được quản lý để giữ nguyên trạng thái mặc định cho giao tiếp trực tuyến giữa người với người. Trong trường hợp nhắn tin nhanh và nhắn tin văn bản, chúng ta có một mô hình kết hợp không thể được mô tả một cách phân loại là tập trung hay phi tập trung. Cuối cùng là mạng xã hội: bất chấp nhiều nỗ lực phối hợp của những người có sở thích, nhà phát triển và doanh nhân để tạo ra các lựa chọn thay thế cho mô hình tập trung thống trị, các hệ thống tập trung như Facebook và LinkedIn vẫn thống trị không gian này. Trên thực tế, cuộc xung đột này kéo dài trước kỷ nguyên kỹ thuật số—chúng ta thấy một cuộc đấu tranh tương tự giữa hai mô hình trong lịch sử của điện thoại, đài phát thanh, truyền hình và điện ảnh.

Phi tập trung không phải là tất cả hoặc không có gì; hầu như không có hệ thống nào là hoàn toàn phi tập trung hoặc thuần túy tập trung. Ví dụ, về cơ bản, email là một hệ thống phi tập trung dựa trên một giao thức chuẩn hóa, SMTP và bất kỳ ai muốn đều có thể vận hành một máy chủ email của riêng mình. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trên thị trường là một số ít các nhà cung cấp webmail tập trung đã trở nên thống trị. Tương tự, mặc dù giao thức Bitcoin là phi tập trung, nhưng các dịch vụ như trao đổi Bitcoin, nơi bạn có thể chuyển đổi bitcoin thành các loại tiền tệ khác và phần mềm ví (phần mềm cho phép mọi người quản lý bitcoin của họ) có thể được tập trung hoặc phân tán ở các mức độ khác nhau.

Với suy nghĩ này, chúng ta hãy chia nhỏ câu hỏi về cách giao thức Bitcoin đạt được sự phi tập trung thành năm câu hỏi cụ thể hơn:

  1. Ai duy trì sổ cái của các giao dịch?
  2. Ai có thẩm quyền đối với những giao dịch nào là hợp lệ?
  3. Ai tạo bitcoin mới?
  4. Ai là người xác định các quy tắc của hệ thống thay đổi như thế nào?
  5. Làm thế nào để bitcoin có được giá trị trao đổi?

Ba câu hỏi đầu tiên phản ánh các chi tiết kỹ thuật của giao thức Bitcoin—ba câu hỏi này là trọng tâm của chương này.

Các khía cạnh khác nhau của Bitcoin rơi vào các điểm khác nhau trên phổ tập trung / phi tập trung. Đầu tiên, mạng ngang hàng gần với hoàn toàn phi tập trung, vì bất kỳ ai cũng có thể chạy một nút Bitcoin và rào cản gia nhập là khá thấp. Bạn có thể truy cập trực tuyến và dễ dàng tải xuống ứng dụng khách Bitcoin và chạy một nút trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn. Hiện tại có vài nghìn nút như vậy. Thứ hai, khai thác Bitcoin, chúng ta sẽ nghiên cứu trong Phần 2.4, về mặt kỹ thuật cũng mở cho bất kỳ ai, nhưng nó đòi hỏi chi phí vốn cao. Kết quả là, hệ sinh thái khai thác Bitcoin có mức độ tập trung hoặc tập trung quyền lực cao. Nhiều người trong cộng đồng Bitcoin xem điều này là khá không mong muốn. Thứ ba, các nút Bitcoin chạy các bản cập nhật cho phần mềm, có ảnh hưởng đến cách thức và thời điểm các quy tắc của hệ thống thay đổi. Người ta có thể tưởng tượng rằng có rất nhiều triển khai tương tác của giao thức, như với email. Nhưng trên thực tế, hầu hết các nút đều chạy triển khai tham chiếu và các nhà phát triển của nó được cộng đồng tin tưởng và có rất nhiều quyền lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *