Categories
Software Architecture

Các Kịch Bản Thuộc Tính Chất Lượng 2: Tính Sẵn Sàng

Tính sẵn sàng

 • Sẵn sàng sử dụng
 • Liên quan đến thất bại hệ thống và các hậu quả kết hợp với nó
 • Sự thất bại (Failure)
  • Sai lệch với hành vi chức năng mong đợi
  • Quan sát được bởi người dùng hệ thống
 • Sự thất bại vs khuyết điểm (fault)
  • Khuyết điểm: sự kiện mà có thể gây ra lỗi
  • Lỗi: trạng thái hệ thống bên trong không chính xác

Mối quan tâm về tính sẵn sàng

 • Cách phát hiện sự thất bại hệ thống
 • Tần suất xảy ra sự thất bại hệ thống
 • Điều gì xảy ra khi sự thất bại xảy ra
 • Hệ thống được phép ngừng hoạt động trong bao lâu
 • Khi nào sự thất bại có thể xảy ra an toàn
 • Cách ngăn ngừa sự thất bại
 • Cần loại thông báo nào khi sự thất bại xảy ra

Sửa chữa và bảo trì

 • Thời gian sửa chữa:
  • Thời gian cho đến khi không còn quan sát được sự thất bại
 • Sửa chữa tự động
 • Bảo trì: thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình
 • Xác suất
  • Thời gian trung bình thất bại / (thời gian trung bình thất bại + thời gian trung bình để sửa chữa)

Các kịch bản chung về tính sẵn sàng

NguồnBên trong / bên ngoài hệ thống
Kích thíchKhuyết điểm: thiếu sót (omission), sự cố (crash), đáp ứng thời gian (timing), phản hồi sai (response)
Tạo tácBộ xử lý của hệ thống, kênh giao tiếp, lưu trữ thường trú, tiến trình
Môi trườngHoạt động bình thường hoặc chế độ bị suy giảm
Đáp ứngPhát hiện sự kiện và ghi lại sự kiện / thông báo cho các bên thích hợp / vô hiệu hóa các nguồn sự kiện gây ra khuyết điểm / thất bại / không khả dụng trong một khoảng thời gian / tiếp tục
Đo lường đáp ứngKhoảng thời gian của hệ thống khả dụng, thời gian khả dụng, khoảng thời gian của chế độ xuống cấp, thời gian sửa chữa

Ví dụ

Tính sẵn sàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *