Categories
Software Architecture

Các Chiến Thuật Kiến Trúc 5: Sử Dụng Chiến Thuật Tính An Ninh

Các chiến thuật bảo mật

 • Mục tiêu: chống lại các cuộc tấn công, phát hiện các cuộc tấn công, phục hồi sau các cuộc tấn công
 • Tương tự phòng thủ ngôi nhà
  • Khóa cửa
  • Cảm biến chuyển động
  • Bảo hiểm

Chiến thuật bảo mật (2)

Sử Dụng Chiến Thuật Tính An Ninh.

Chống lại các cuộc tấn công

 • Xác thực người dùng
  • Mật khẩu, mật khẩu dùng một lần, chứng chỉ kỹ thuật số, nhận dạng sinh trắc học
 • Cấp quyền cho người dùng
  • Các mẫu kiểm soát truy cập
 • Duy trì tính bảo mật của dữ liệu
  • Mã hóa cho dữ liệu và các liên kết truyền thông
 • Duy trì tính toàn vẹn
  • Trợ giúp tổng kiểm tra (checksums), kết quả băm (hash results)
 • Hạn chế tiếp xúc: giới hạn các dịch vụ trên mỗi máy chủ
 • Giới hạn quyền truy cập: tường lửa, khu phi quân sự (DMZ)

Phát hiện các cuộc tấn công

 • Hệ thống phát hiện xâm nhập
  • So sánh các mẫu lưu lượng mạng với cơ sở dữ liệu
  • Phát hiện lạm dụng => mẫu so với các mẫu lịch sử của các cuộc tấn công đã biết
  • Phát hiện bất thường => mẫu so với đường cơ sở lịch sử của chính nó
  • Lọc
   • Giao thức, cờ TCP, kích thước trọng tải, địa chỉ nguồn hoặc đích hoặc số cổng
  • Phải có
   • Cảm biến để phát hiện tấn công
   • Trình quản lý kết hợp cảm biến
   • Cơ sở dữ liệu để lưu trữ các sự kiện để phân tích
   • Công cụ để báo cáo và phân tích ngoại tuyến
   • Bảng điều khiển để sửa đổi các hành động phát hiện xâm nhập

Bộ phát hiện xâm nhập

 • Cảm biến để phát hiện các cuộc tấn công
 • Người quản lý hợp nhất cảm biến
 • Cơ sở dữ liệu để lưu trữ các sự kiện để phân tích sau này
 • Các công cụ để báo cáo và phân tích ngoại tuyến
 • Bảng điều khiển
  • Người phân tích có thể sửa đổi các hành động phát hiện xâm nhập

Khôi phục sau các cuộc tấn công

 • Chiến thuật để khôi phục trạng thái
  • Khôi phục trạng thái nhất quán từ trạng thái không nhất quán: chiến thuật tính khả dụng
  • Bản sao dự phòng của dữ liệu quản trị hệ thống
   • Mật khẩu, danh sách kiểm soát truy cập, dịch vụ tên miền, dữ liệu hồ sơ người dùng: chú ý đặc biệt
 • Chiến thuật để xác định kẻ tấn công
  • Vì mục đích phòng ngừa hoặc trừng phạt
  • Duy trì dấu vết kiểm tra

Theo dõi kiểm tra

 • Bản sao của mỗi giao dịch được áp dụng cho dữ liệu trong hệ thống + thông tin nhận dạng
 • Có thể được sử dụng để
  • Theo dõi hành động của kẻ tấn công
  • Hỗ trợ không từ chối (nonrepudiation)
   • Cung cấp bằng chứng cho thấy một yêu cầu cụ thể đã được thực hiện
  • Hỗ trợ khôi phục hệ thống
 • Thường là các mục tiêu tấn công
  • Nên được duy trì theo cách đáng tin cậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *